Нормативно грошова оцінка землі

ГЕОРГІЙ ВАЛІЄВ
Партнер, голова відділу нерухомості

ЗВ'ЯЗАТИСЯ ЗІ МНОЮ
Нормативно грошова оцінка землі
«АРОУ»

Залиште свої контактні дані і я зв'яжуся з вами сьогодні!Відповідно до ст. 269 Податкового кодексу, платниками земельного податку є власники земельних ділянок (часток, паїв) та землекористувачі. Відповідно до п.287.8 статті 287 ПК України власник нежитлового приміщення (його частини) у багатоквартирному житловому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно. Відповідно до п. 286.1 ст. 286 ПК України підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Платниками орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності є орендарі земельних ділянок (п. 288.2 ПКУ). Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Також з чинної редакції ст. 42 ЗКУ:

«1. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної чи комунальної власності, надаються в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками. 2. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир і нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України».

За що сплачується земельний податок

Відповідно до ст. 271 ПКУ, базою оподаткування є:

 • Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;
 • Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Відповідно до п. 286.6 ПКУ, за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожній із таких осіб.

За приписами ст. 285 ПКУ, базовим періодом є календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року.

Індексація

Актуальну нормативну грошову оцінку має далеко не кожна земельна ділянка. Аби хоч якось узгодити значення нормативної грошової оцінки з умовами сьогодення, цю величину з метою її застосування в оподаткуванні земельним податком потрібно проіндексувати.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно (перемножуються коефіцієнти за кілька років) залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Індекс споживчих цін за 2015 рік становить 143,3%1. З огляду на це коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, розрахований відповідно до п. 289.2 ПКУ, станом на 1 січня 2016 року повинен становити 1,433.

Розмір ставки земельного податку

У зв’язку зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України Законом від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, були збільшені граничні показники ставок земельного податку. Якщо раніше діяла редакція, що встановлювала фіксований розмір земельного податку у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки землі, то згідно з внесеними змінами ставка податку на землю може становити до 3% (за винятком сільськогосподарських угідь та земель загального користування). Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12% від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності).

Граничний розмір ставки земельного податку за землі сільськогосподарських угідь був також значно збільшений. Якщо раніше такий розмір був фіксованим та встановлювався у розмірі (а) 0,1% від нормативної грошової оцінки землі – для ріллів, сіножатей та пасовищ, та (б) 0,03% від нормативної грошової оцінки землі – для багаторічних насаджень, то згідно внесеним змінам розмір земельного податку для сільськогосподарських угідь може становити до 1% від їх нормативної грошової оцінки.

Конкретний розмір земельного податку, так само як і пільги по його сплаті, встановлюється рішенням місцевої ради.

Відповідно до п. 12.3.4 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс) таке рішення місцевої ради має бути офіційно оприлюднений до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування місцевих податків та зборів або змін, що встановлюються. В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. Такий підхід зобов’язує місцеві ради щороку приймати рішення про встановлення ставок та пільг по сплаті земельного податку.

Так, наприклад, розмір земельного податку у м. Києві встановлений рішенням Київської міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів у м. Києві» від 23.06.2011 року № 242/5629 (у редакції рішення Київської міської ради від 28.01.2015 року) (далі – Рішення). Відповідно до даного Рішення у 2016 році в місті Києві земельний податок встановлений у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні юридичних осіб (крім державної та комунальної форм власності), встановлюється у розмірі 3% від їхньої нормативної грошової оцінки.

Тобто податок на землю яка знаходиться на Срібнокільській 22  встановлено  3% від нормативної грошової оцінки. 

ЗАЛИШТЕ СВОЇ КОНТАКТНІ ДАНІ

Ми зв'яжемося з вами сьогодніЩо потрібно враховувати для підрахунку податку на  землю

 • Нормативно грошову оцінку землі  (беремо для прикладу 80 000,00 тисяч)
 • Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель (якщо нормативно грошова оцінка застаріла то проводиться індексації нормативної грошової оцінки земель наприклад: за 2008 р. — 1,152, за 2009 р. — 1,059, за 2010 р. — 1,0, за 2011 р. — 1,0, за 2012 р. — 1,0, за 2013 р. — 1,0, за 2014 р. — 1,249, за 2015 р. — 1,200
 • Кумулятивне значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель з 2007 року станом на 1 січня 2016 року становить 1,152 х 1,059 х 1,249 х 1,2 = 1,829).
 • Проіндексована нормативна оцінка земельної ділянки становить 80000 х 1,829 = 146320 грн.

(Цн =  (В х Нп / Нк) х Кф х Км,    Де, Цн — нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки (у гривнях); В- витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на квадратний метр (у гривнях);  Нп — норма прибутку (6%); Нк — норма капіталізації  (3%);    Кф   коефіцієнт,  який  характеризує  функціональне використання  земельної ділянки (під  житлову  та громадську  забудову, Для промисловості,  транспорту тощо);   Км   коефіцієнт, який характеризує  місце розташування земельної ділянки. Коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф) ураховує відносну прибутковість видів економічної діяльності. – НОРМОТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ФОРМУЛА)

НГО – НОРМАТИВНО ГРОШОВА ОЦІНКА.

Х га. – розмір земельної ділянки.

Х% — відсоток податку від 1-12% у відповідності до Податкового кодексу України.

  1. Земельні ділянки, НГО яких проведено Не більше 3 % їх НГО (п. 274.1 ПК)
  2. Сільськогосподарські угіддя та землі загального користування — Не більше 1 % їх НГО (п. 274.1 ПК)
  3. Земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім земель державної та комунальної форми власності) — Не більше 12 % їх НГО (п. 274.2 ПК)
  4. Земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів і НГО яких не проведено — Не більше 5 % НГО одиниці площі ріллі по АР Крим або по області (п. 277.1 ПК)
  5. Землі лісового фонду — Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати (п. 273.1 ПК)
  6. Нелісові землі, використовувані для потреб лісового господарства — Ставка податку за 1 га такої землі встановлюється на загальних підставах згідно зі ст. 274 ПК (п. 273.2 ПК) (див. рядки 1–3 цієї таблиці)

НАШ ПРИКЛАД:

Землі житлової забудови : (НГО) 16 955 112,70 * (ПЛОЩА) 0,3868 * 0.10 (ПОДАТОК) =6 558,23.

Землі комерційного використання: (НГО) 57 647 440,50 * (ПЛОЩА) 0,0375 * 3.00 (ПОДАТОК) = 64 853,37.

  Подписаться (Subscribe)  
Уведомление о