Земельний податок в 2017 році

ДМИТРО ПЕДЕНКО
Адвокат

ЗВ'ЯЗАТИСЯ ЗІ МНОЮ
Земельний податок в 2017 році
«АРОУ»

Оставьте свои контактные данные и я свяжусь с вами сегодня!Чи змінювалися ставки податку на землю в 2017 році у порівнянні з груднем 2016р.? Чи були зміни, щодо розміру податку на землю у 2017р.?

У відсотковому співвідношенні, не змінювалося. Але зверніть увагу, що даний відсоток вираховується з оцінки землі. Тому, якщо оцінка землі змінювалася, відповідно і податок на земельну ділянку теж.

Відповідно, з 1 січня 2015 року плата за землю, яка справляється у формі земельного податку державної і комунальної власності, належить до місцевих податків, встановлення яких здійснюється органами місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Органам місцевого самоврядування надано повноваження щодо встановлення ставок плати за землю та пільг щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Згідно з п. 286.6 ст. 286 Податкового кодексу України за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

У відповідність до п. 274.1 ст. 274 ПКУ, ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування — не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

У Рішенні Київської міської Ради «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» від 23 червня 2011 року N 242/5629 із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 791/1795 (надалі по тексту – «Рішення КМДА»), у Додатку № 3 до рішення Київської міської ради 23.06.2011 N 242/5629 (надалі по тексту – «Додаток № 3»), вказано наступне:

У п.5.1 Додатку № 3 Рішенні КМДА, вказано, що ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб та у постійному користуванні юридичних осіб державної та комунальної форми власності, коло яких визначено статтею 92 Земельного кодексу України (Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають: а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності), встановлюється в розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 5.3 — 5.6 цього Додатку № 3 Рішенні КМДА.

У відповідність до підпункт 5.3.3.10. підпункту 5.3.3. п. 5.3. Додатку № 3 Рішенні КМДА ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах за земельні ділянки: комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, в частині переданих ними в оренду площ нерухомого майна територіальної громади міста Києва закладам, установам, організаціям, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету або бюджету міста Києва, комунальним некомерційним підприємствам по галузі «Охорона здоров’я», які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, — 0,01 %.

Звертаю вашу увагу, що дана ставка на земельний податок встановлена та діє з 22.12.2016р.-01.01.2018р.

Згідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV, нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:

 • Розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років.
 • Розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років;

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».

Чи розповсюджується Постанова КМУ від листопада 2016р. про зменшення вартості оренди державного майна на 30 % на комунальне майно (відносно орендної плати за приміщення)?

Згідно до п. 1 Постанови кабінету міністрів України «Деякі питання управління державним майном» від 2 листопада 2016 р. № 783 (електронне посилання http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/783-2016-%D0%BF ) до 31 грудня 2019 р. за згодою орендаря орендні ставки, визначені відповідно до додатка 1 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно (електронне посилання — http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/786-95-%D0%BF/paran105#n105 ) та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786, застосовуються в розмірі 70 відсотків встановленого обсягу;

У вищевказаному Додатку 1, вказано лише про орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, а саме:

Найменування Орендна ставка,
відсотків
Цілісні майнові комплекси державних підприємств:
Тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію) 25
З виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості 20
Електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування 16
Сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів 12
Інші об'єкти 10

Чи є інші закони, підзаконні акти, які можуть знизити розмір орендної плати за комунальне майно (відносно орендної плати за приміщення)?

У відповідність до п. 284.3 ст. 284 ПКУ, якщо платники податку, які користуються пільгами на сплату такого податку при цьому надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

Згідно п. 1 та п. 1 ст. 19 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-XII (електронне посилання — http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2269-12/print1485525828590864) орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються для об’єктів, що перебувають у державній власності, Кабінетом Міністрів України.

Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються органами місцевого самоврядування (для об’єктів, що перебувають у комунальній власності) на тих самих методологічних засадах, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності.

Орендна плата, встановлена за відповідною методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах.    

Згідно п. 8 Постанови кабінету міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» від 4 жовтня 1995 р. № 786 (електронне посилання — http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/786-95-%D0%BF/print1485525828590864 ) (надалі по тексту – «Методика»).

У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор 

________________________, 

100

 • Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (у разі передачі в оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні вартість орендованого майна визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки), грн.;
 • Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2 даної Методики.

ОРЕНДНІ СТАВКИ 

за використання нерухомого державного майна

 • Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

  Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна ставка,
  відсотків
  Цілісні майнові комплекси державних підприємств:
  1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100
  2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45
  3. Розміщення: 40
  фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів
  ресторанів з нічним режимом роботи
  торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї
  офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
  4. Розміщення: 30
  виробників реклами
  салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів
  торговельних об'єктів з продажу автомобілів
  зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
  5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
  6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
  7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості 21
  8. Розміщення: 20
  клірингових установ
  майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
  майстерень з ремонту ювелірних виробів
  ресторанів
  приватних закладів охорони здоров'я
  суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики
  розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
  суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
  редакцій засобів масової інформації:
  рекламного та еротичного характеру
  тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства
  тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації
  тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення
  9. Розміщення: 18
  крамниць-складів, магазинів-складів
  турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків
  торговельних об'єктів з продажу:
  непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
  промислових товарів, що були у використанні
  автотоварів
  відео- та аудіопродукції
  офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
  антен
  технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
  10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 17
  11. Розміщення: 15
  суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей
  бірж, що мають статус неприбуткових організацій
  кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
  ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини
  суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль
  складів
  суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів
  12. Розміщення: 13
  закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях
  суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин
  13. Розміщення: 12
  суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба) 12
  стоянок для автомобілів
  14. Розміщення: 10
  комп'ютерних клубів та інтернет-кафе
  ветеринарних аптек
  рибних господарств
  приватних навчальних закладів
  шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
  торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами
  суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
  видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами
  редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка
  суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
  інформаційних агентств
  15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 10
  16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 9
  17. Розміщення: 8
  кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
  аптек, що реалізують готові ліки
  торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
  18. Розміщення: 7
  торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;
  ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
  19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 7
  20. Розміщення: 6
  їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
  фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи
  об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку
  торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів
  21. Розміщення: 5
  державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
  оздоровчих закладів для дітей та молоді
  санаторно-курортних закладів для дітей
  державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету
  торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою
  відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
  суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення
  22. Розміщення: 4
  їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах
  громадських вбиралень
  камер схову
  видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою
  23. Розміщення: 3
  аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами
  суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
  органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)
  науково-дослідних установ, крім бюджетних
  24. Розміщення: 2
  аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
  організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами
  бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
  дитячих молочних кухонь
  торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян
  25. Розміщення: 1
  закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів
  державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів
  закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів
  соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
  26. Розміщення транспортних підприємств з:
  перевезення пасажирів 15
  перевезення вантажів 18
  27. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
  не більш як 50 кв. метрів 3
  для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
  28. Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
  не більш як 100 кв. метрів 1
  для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
  28-1. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту 8
  28-2. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку 10
  28-3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами) 6
  29. Інше використання нерухомого майна 15
  30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
  не більш як 50 кв. метрів 1
  для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 3

Зверніть увагу, що орендні ставки для орендарів — вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

Згідно до п. 1 Постанови кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна державних підприємств» від 29.02.1996 № 271 (електронне посилання — http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/271-96-%D0%BF) (надалі по тексту – «Положення») Положення  визначає порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) з метою запобігання їх банкрутству, поліпшення фінансового  стану та підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг).

Відповідно до п. 2 Положення, зазначені пільги надаються орендарям у тому разі, якщо протягом останніх 6 місяців до укладення договору оренди державне підприємство було збитковим або рівень рентабельності (відношення прибутку до собівартості) був нижчим 25 відсотків від середньої по галузі (підгалузі), а також якщо об’єкт оренди має важливе соціальне значення (належність об’єкта оренди до такої групи визначається Мінекономіки за поданням органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням цього об’єкта).

У такому разі пільги можуть бути надані на термін до 2 років або до досягнення визначених орендодавцем техніко-економічних показників діяльності об’єкта оренди, але не більш як на 2 роки.

Для отримання пільг подається пакет документів, який зазначений в Положенні. Розмір пільг визначається за згодою сторін.

Як сплачується податок на земельну ділянку у багатоквартирному будинку?

Згідно з п. 287.8. ст. 287 Податкового кодексу України, власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv/print-67483.html — відповіді на питання, щодо сплати земельного податку від Державної Фіскальної служби України.

Чи може орендар нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку сплачувати податок на земельну ділянку замість орендодавця в органи фіскальної служби України?

Ні, не може.

У відповідність до підпункту 14.1.136 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності — обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Згідно з п. 87.7. ст. 87 Податкового кодексу України, забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам.

Отже, податок на земельну ділянку сплачується лише власником такої земельної ділянки, незалежно від того чи здано в оренду нежитлове приміщення в багатоквартирному будинку.

Щодо сплати земельного податку у Договорі оренди, орендодавець та орендар можуть вказати наступне: орендар відшкодовує у грошовій формі податок на земельну ділянку, яка використовується з орендованим нежитловим приміщенням.

У відповідність до ч. 2 ст. 796 Цивільного кодексу України, у договорі найму сторони можуть визначити розмір земельної ділянки, яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки у договорі не визначений, наймачеві надається право користування усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець.

Розписати необхідність сплати земельного податку у Випадку наявності права власності на нежитлову будівлю (склади) у юридичної особи, яка знаходиться на единій системі оподаткування 5 %, 

Згідно Підрозділу 8 ПКУ платники єдиного податку не є платниками земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності.

Тобто, у разі якщо юр.особа використовує земельну ділянку для ведення підприємницької діяльності, така юр.особа не сплачує земельний податок.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran8438#n8438 — Податковий кодекс України, Підрозділ 8, ч.1., п.1., п.п. г).

Задача: Предприятие купило нежилое помещение в жилом доме. Налоговая требует уплаты земельного налога. Законно ли требование если предприятие не является владельцем земли ?!

Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку

Встановити, що з 1 січня 2011 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (з наступними змінами) та абзаци шостий — двадцять восьмий пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» застосовуються з урахуванням таких особливостей:

 • Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:
 • Податок на прибуток підприємств;
 • Податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - підприємців);
 • Податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;
 • Плата за користування надрами;
 • Земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;
 • Збір за спеціальне використання води;
 • Збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
 • Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

ЗАЛИШТЕ СВОЇ КОНТАКТНІ ДАНІ

Ми зв'яжемося з вами сьогодні • Нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюються суб'єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) або фіксований податок відповідно до абзаців шостого - двадцять восьмого пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", у порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";
 • Єдиний податок або фіксований податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку або фіксованого податку, що підлягають перерахуванню до цих бюджетів відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 30-31, ст. 195) (крім єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року). При цьому розподіл коштів єдиного податку або фіксованого податку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється;
 • Зарахування до бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування) єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року;
 • Повернення сум єдиного податку та фіксованого податку, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у встановленому порядку з урахуванням цього підрозділу;
 • У разі повернення авансів (інших платежів), отриманих в період перебування платника податків на спрощеній системі оподаткування, з яких був сплачений єдиний податок, на суму такого повернення відбувається коригування суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у відповідності з коригуванням суми єдиного податку в порядку, передбаченому цим Кодексом.

{Пункт 1 підрозділу 8 розділу XX доповнено підпунктом 6 згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011}

Установити, що норми підпункту 2 пункту 293.4 статті 293 та підпункту 7 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу у 2012 році не застосовуються.

{Підрозділ 8 розділу XX доповнено пунктом 2 згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012}

Не є підставою для прийняття контролюючим органом у 2012 році рішення про відмову у видачі фізичній особі — підприємцю свідоцтва платника єдиного податку наявність у такої особи на день подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування податкового боргу з єдиного і фіксованого податків, який виник за наслідками обліку в контролюючих органах у лютому 2011 року, а також податкового боргу, який виник з єдиного податку за січень 2012 року.

{Підрозділ 8 розділу XX доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012}

Платники єдиного податку третьої — шостої груп, які перебували на обліку в контролюючих органах до 1 січня 2015 року, з 1 січня 2015 року вважаються платниками єдиного податку третьої групи відповідно до норм глави 1 розділу XIV цього Кодексу.

{Підрозділ 8 розділу ХХ доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

Установити, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків.

{Підрозділ 8 розділу XX доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015; в редакції Закону № 1791-VIII від 20.12.2016}

  Подписаться (Subscribe)  
Уведомление о