Отримання дозволу на будівництво приватного будинку

ЮРІЙ ПРОЦЕНКО
Партнер, голова департаменту корпоративного та міграційного права

ЗВ'ЯЗАТИСЯ ЗІ МНОЮ
Отримання дозволу на будівництво приватного будинку
«АРОУ»

Залиште свої контактні дані і я зв'яжуся з вами сьогодні! • Отримати документи на право власності на земельну ділянку на якій буде проводитися будівництво.

Згідно з п. 4 Постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466, підготовчі роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію ( електронне посилання – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/466-2011-%D0%BF ).

 • Необхідно отримати будівельний паспорт.

Для початку будівництва будинку, з урахування факту наявності земельної ділянки, необхідно отримати будівельний паспорт.

Зверніться до відділу містобудування та архітектури вашого міста з пакетом документів, вказаних нижче.

Будівельний паспорт видається відповідно до  (електронне посилання – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11) – Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки» від 05.07.2011 № 103 (надалі по тексту – «Наказ «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»).

Згідно до п. 2.1. Наказу «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки», видача будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

Будівельний паспорт надається уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета документів, до якого входять:

 • Заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою (Додаток №1 Наказу «Про затвердження порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»);
 • Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;
 • Проект будівництва (за наявності);
 • Ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);
 • Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

Внесення змін до будівельного паспорту

У разі внесення змін до будівельного паспорту у разі зміни намірів забудови земельної ділянки (розміщення нових або реконструкція існуючих об’єктів), реалізація яких не перевищує граничнодопустимих параметрів

Внесення змін до будівельного паспорта здійснюється відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури у порядку та на умовах, визначених для його отримання, протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета документів, до якого входять:

 • Заява на внесення змін до будівельного паспорта за формою (Додаток №1 Наказу «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»);
 • Примірник будівельного паспорта замовника;
 • Ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо);
 • Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

Відмова у видачі будівельного паспорту може бути з наступних підстав:

 • Неподання повного пакета документів;
 • Невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

Повернення пакета документів для видачі будівельного паспорта або внесення змін до нього здійснюється з відповідним обґрунтуванням уповноваженим органом містобудування та архітектури у строк, який не перевищує строк його надання.

Згідно до п. 2.7 Наказу «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки» будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів.

У відповідність до п. 2.9. Наказу «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки», до складу будівельного паспорта входять:

 • Пакет документів, наданий замовником;
 • Схема забудови земельної ділянки, наведена (Додаток №3 Наказу «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»);
 • Пам’ятка замовнику індивідуального будівництва.

Згідно до п. 2.8 Наказу «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки», будівельний паспорт складається за формою, наведеною у додатку №2 до Наказу «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки».

Будівельний паспорт підписується керівником відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Будівельний паспорт складається у двох примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий примірник постійно зберігається в архіві уповноваженого органу містобудування та архітектури, який видав будівельний паспорт.

Будівельний паспорт реєструється відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури у журналі реєстрації будівельних паспортів.

Електронний витяг із матеріалів будівельного паспорта зберігається в базі даних містобудівного кадастру (у разі його створення) з присвоєнням йому індивідуального номера.

У разі необхідності, при втраті замовником оригінального примірника будівельного паспорта, його дублікат надається відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про видачу дубліката будівельного паспорта.

Згідно з п. 2.16. Наказу «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки» після направлення замовником відповідно до статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомлення про початок виконання будівельних робіт до відповідних органів Держархбудінспекції України будівельний паспорт є підставою для виконання будівельних робіт.

 • Необхідно подати повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI Замовник має право виконувати будівельні роботи після:

 • Подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта. Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються Кабінетом Міністрів України.

Зазначені документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.

Згідно до п. 5 Постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

 • Подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, відповідно до переліку об’єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

Документи, що надають право на виконання підготовчих робіт, діють до моменту отримання права на виконання будівельних робіт. Документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт подається у двох екземплярах (один екземпляр подається, а інший з відміткою залишається у Вас) у державну архітектурну будівельну інспекцію (ДАБІ) м. Києва разом з технічним паспортом.

ЗАЛИШТЕ СВОЇ КОНТАКТНІ ДАНІ

Ми зв'яжемося з вами сьогодні  Подписаться (Subscribe)  
Уведомление о