Відступлення боргу між юридичною та фізичною особою

СЕРГІЙ СВІНЦОВ
Юрист департаменту судового захисту

ЗВ'ЯЗАТИСЯ ЗІ МНОЮ
Відступлення боргу між юридичною та фізичною особою
«АРОУ»

Залиште свої контактні дані і я зв'яжуся з вами сьогодні!Відступлення заборгованості можливе. Для цього необхідно укласти Договір відступлення права вимог, зобов’язання (передання своїх прав іншій особі за правочином).

Щодо законодавчого регулювання питання суб’єктів (сторін), яким відступається право вимоги, юридична чи фізична особа, Цивільним кодексом України не передбачено.

Згідно до ч.1 ст. 509 ЦКУ, зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Щодо питання сторін (суб’єктів) у зобов’язанні, відповідно до ч.1 ст. 510 ЦКУ сторонами у зобов’язанні є боржник і кредитор.

Згідно з ч.3 ст. 510 ЦКУ, якщо кожна із сторін у зобов’язанні має одночасно і права, і обов’язки, вона вважається боржником у тому, що вона зобов’язана вчинити на користь другої сторони, і одночасно кредитором у тому, що вона має право вимагати від неї.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 512 ЦКУ  кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

У ч.3 ст. 656 ЦКУ, предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно до ч.1 ст. 513 ЦКУ, правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Наприклад, правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом.

У відповідність до ч.1 ст. 514 ЦКУ, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ч.1 ст. 515 ЦКУ, заміна кредитора не допускається у зобов’язаннях, нерозривно пов’язаних з особою кредитора, зокрема у зобов’язаннях про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Відповідно до ч. 1 ст. 520 ЦКУ, боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

ЗАЛИШТЕ СВОЇ КОНТАКТНІ ДАНІ

Ми зв'яжемося з вами сьогодні  Подписаться (Subscribe)  
Уведомление о